Polityka prywatności

  • Wtrosceostopy.pl oświadcza, że może używać plików tekstowych zwanych "Cookies", które są zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika.
  • Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych.
  • Cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia wtrosceostopy.pl , nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
  • Cookies nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe.
  • Wtrosceostopy.pl zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze stron Wtrosceostopy.pl. Jednocześnie oświadcza, że tym podmiotom nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

 

Pliki cookies są wykorzystywane przez nasz serwis www do:

  • gromadzenie informacji o sposobie korzystania przez odwiedzających strony www
  • gromadzenie informacji o typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani
  • liczbie odwiedzin użytkowników
  • czasie wizyty na tej stronie.

Pliki te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

Pliki cookies sesji są usuwane, gdy zamykana jest przeglądarka.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

Szczegółowe informacje można uzyskać klikając w poniższe przeglądarki: